Specjalista ds. rozliczeń transportowych

Bury Sp z o.o

Umowa o Pracę
Lublin
Opublikowano 1 rok temu

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na to stanowisko. Jeśli jesteś zainteresowany poniższym ogłoszeniem, wyślij nam swoje CV, może już niedługo skontaktujemy się z Tobą!

Wymagania:

Wykształcenie min. średnie

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z transportem

Skrupulatność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excela)

Dodatkowym atutem będzie:

Znajomość branży TSL

Znajomość podstaw fakturowania

Znajomość systemów Transic, Interlan, Impuls

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Znajomość obsługi rynku paliw, kart flotowych

Zakres obowiązków:

Prowadzenie rejestracji awizacji paliwa

Weryfikacja poprawności trasowania oraz monitoring przejazdów

Obsługa kart flotowych, kontrola tankowań

Wsparcie w procesie fakturowania

Dokonywanie rozliczeń dokumentów transportowych dostarczanych przez kierowców

Wprowadzanie danych do systemu transportowego

Prace administracyjne i archiwizacyjne

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu umowy o pracę

Wdrożenie do pracy oraz realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem

Niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych obowiązków

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zamieściliśmy TUTAJ

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 81 469 77 55, e-mail abi@bury.pl.
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
 6.  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7.  Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8.  Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do:
  • a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
  • b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  • e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).
  Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
  • a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora.

Cechy oferty pracy

StanowiskoSPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ W TRANSPORCIE

Aplikuj online

Jeśli obecnie nie prowadzimy rekrutacji na to stanowisko pracy, nic nie szkodzi. Wyślij swoje CV, będziemy o Tobie pamiętać

Nazwisko

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.