Praktyka w Dziale Spedycji

Bury Sp z o.o

Lublin
Opublikowano 1 rok temu

Jeżeli jesteś osobą która:

jest studentem lub absolwentem kierunków związanych z logistyką, transportem

jest dyspozycyjna 20-40 godzin tygodniowo

jest komunikatywna i otwarta

posiada zdolności analitycznego myślenia

chce poznać branżę TSL i zdobyć doświadczenie u najlepszych

jest samodzielna i łatwo podejmuje decyzje

rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań

zna jeden z języków obcych na poziomie umożliwiającym komunikację

Możesz się od nas nauczyć:

rejestracji nowych kontrahentów i przewoźników

przygotowywania ofert dla klientów

obsługi giełd transportowych

pozyskiwania nowych kontrahentów i przewoźników

współpracy z klientami, przewoźnikami

poprawnego nadzorowania przebiegu transportu towarów

praktycznej nauki zawodu spedytora

uzupełniania danych w systemie

poprawnego obiegu dokumentów

Możemy Ci zaoferować:

możliwość zdobycia cennego doświadczenia

patronat Opiekuna przez cały okres praktyki

referencję od Opiekuna po ukończonej praktyce

dla najlepszych możliwość zatrudnienia

przyjazną atmosferę

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zamieściliśmy TUTAJ

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 81 469 77 55, e-mail abi@bury.pl.
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
 6.  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7.  Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8.  Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do:
  • a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
  • b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  • e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).
  Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
  • a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora.

Jeżeli chcesz budować doświadczenie w wyjątkowym, prężnie rozwijającym się zespole i wykorzystywać swój potencjał – prześlij nam swoje CV!

Zdobądź praktykę u najlepszych! Zapytaj o praktyki i staże również w innych działach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV zawierające klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez Bury Sp. z o.o. przez okres 6 m-cy od daty zakończenia niniejszej rekrutacji(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn.zm)” na adres: rekrutacja@bury.pl.

Cechy oferty pracy

StanowiskoPRAKTYKI I STAŻE DLA STUDENTÓW

Aplikuj online

Jeśli obecnie nie prowadzimy rekrutacji na to stanowisko pracy, nic nie szkodzi. Wyślij swoje CV, będziemy o Tobie pamiętać

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.